Florian Thomas(1721 - 1777)Florian Schmettag(~1727 - 1792)
Heirat. 17 Sep 1769, Groß Waltersdorf
Anton Thomas
Johanna Schmettag
Geb. 22 Mai 1746, Groß Waltersdorf
Tod. 3 Feb 1806, Neueigen
Ber. Gärtner
Geb. 27 Dez 1752, Neueigen
Tod. 14 Sep 1822, Neueigen
Ber.  
Kinder
Anna Maria Thomas> Augustin Domes <Anton ThomasSusanna ThomasUnbenannt ThomasJosepha Thomas